فرم بازخورد و پیشنهادات

اولتر از همه از انتخاب Techsharks  به عنوان شرکت تخنیکی، تشکری میکنیم.

لطفا فورم ذیل را به جهت هر چه بهتر شدن خدمات مشتریان ما که تنها ۲ دقیقه وقت شما را خواهد گرفت پر کنید. جوابات شما به ما کمک میکند تا خدمات ما بهتر و موثرتر شود.

به پروگرام افیلیک مارکیتینگ ما بپیوندید و با معرفی هر مشتری به ما کمیشن دریافتت کنید.

فرم نظرات و پیشنهادات
چطور شرکت تک شارک را پیدا کردید ؟ *
به صورت کل چقدر از خدمات ما راضی هستید ؟ *
از ۱ تا ۵ (بدترین - بهترین) آیا سایت شما همانطور که دوست داشتید دیزاین شد ؟ *
از ۱ تا ۵ (بدترین - بهترین) مدت زمانی اجرا پروژه چطور بود ؟ *
از ۱ تا ۵ (بدترین - بهترین) رفتار یا برخورد تیم ما در جلسات همراه شما چطور بود ؟ *
آیا خدمات ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی خواهید کرد ؟ *

 How would like to contact us?